Kontakt 

Fakturačné údaje:  IČO: 46 021 990
                                IČ DPH: SK 2023191302

Adresa:  
  
SLAVIA STEEL spol. s r.o.
Mlynská 1027/19 
979 01   Rimavská Sobota    

Prevádzka:    

Košická cesta 1758 
979 01  Rimavská Sobota MAPA  


Kontakty: 

Obchodný úsek tel.: + 421 903 802 225
Administratíva tel.:   + 421 904 845 134
e-mail : slaviasteel@slaviasteel.sk